suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Dagverksamheten Pihla

  • Serviceställe

Hos oss i Pihla arbetar tre vårdare och en ergoterapeut.

Utöver de gemensamma måltidsstunderna ordnas under dagen olika aktiviteter, till exempel minnesstunder, sång, stolgympa, utevistelse och spel ...

Besöksinformation

Gårdsgränden 5

00940 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.5.2022