suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Dagverksamheten Päivänsäde

  • Serviceställe

Hos oss i Päivänsäde arbetar en sjukskötare, närvårdare, handledare, en fysioterapeut och en ergoterapeut.

Dagsprogrammet består av mångsidiga klientorienterade aktiviteter såsom små samtalsgrupper, ...

Besöksinformation

Sibeliusgatan 14, rak. 2, 1. krs
00260 Helsingfors

Betjäningstider

måndag 8.00–16.00
onsdag 8.00–16.00
fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 30.6.2022