suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Dagvårdsenheten i Kråkkärret (Orms gränd 4)

  • Serviceställe

Gruppernas telefonnummer finns i Wilma eller på daghemmets hemsida.

Besöksinformation

Betjäningstider

måndag-fredag 6.30–17.00

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Åbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 27.4.2020