suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Daghemmet Skatan

  • Serviceställe

Daghemmet Skatan ger dagvård på svenska.

Besöksadress

Kronbergsgatan 15
00160 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 16.8.2023