suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Daghemmet Kvarnberget

  • Serviceställe

Daghemmet Kvarnberget är beläget på två adresser:

Gruppen Doppingen finns på Åderstigen 3. Där finns ca 30 barn indelade i två grupper.

Gruppen Viggen finns på Storsvängen 5 och har också nästan 30 barn indelade i två grupper.

Vi vill skapa en sådan vardag där barnen känner sig trygga, får bekräftelse och får utveckla sin naturliga nyfikenhet till inlärning genom lek, i relation med de andra ...

Besöksadress

Storsvängen 5 B
00200 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 20.3.2023