suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Brobacka grupphem

  • Serviceställe

Brobacka grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Kvarnbäcksvägen 26 F 84
00920 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.6.2023