suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bottenhavsparken / Basketplan

  • Serviceställe

Bottenhavsparken / Basketplan är en basketbollplan.

Besöksadress

Mässflicksgatan 2
00180 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 29.3.2023