suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Botby förskola

  • Serviceställe

Botby förskola har sin verksamhet i Botby grundskolans utrymmen

Kontaktuppgifter:

Botby förskola +358 9 310 87130

botby.forskola@hel.fi

Daghemsföreståndare

Timo Salo +358 9 310 42046

timo.salo@hel.fi

Besöksadress

Blomängsvägen 2
00900 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 18.8.2023