suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Böle verksamhetscenter

  • Serviceställe

Böle verksamhetscenter erbjuder dagverksamhet inom vården av utvecklingsstörda.

Besöksadress

Packmästargatan 2
00520 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 7.30–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.3.2023