suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Björkbys hemvård

  • Serviceställe

Vanda stads hemvård stöder personer som inte klarar det dagliga livet i det egna hemmet på egen hand eller med hjälp av närstående eller andra tjänste.

Besöksinformation

Vårdträdsgränden 15

01360 Vanda

Basuppgifter

Ansvarig organisation Vanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 18.5.2022