suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Betongsymfoni

  • Serviceställe

Heikki Häiväojas (f. 1929) relief Betongsymfoni är placerad på fasaden av ett bostadshus på Kadettvägen i Munksnäs.

Reliefens fria formspråk och de yttre kanternas regelbundenhet är i stark kontrast med varandra. Detta motsatsförhållande bryts endast av fåglarna utanför verkets högra hörn, och med hjälp av dessa sammanbinds verket till en enhetlig helhet som möter sin omgivning.

Konstnärens ...

Besöksadress

Kadettvägen 3, Munkkiniemi
00330 Helsingfors

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.5.2023