suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Barnhemmet Makslagatan

  • Serviceställe

Då ett barn bor på en barnskyddsanstalt, är anstalten barnets hem. Barnens föräldrar och släktingar får på överenskommet sätt besöka barnet.

Besöksinformation

Jagellonicagatan 3
20740 Åbo

Betjäningstider

Öppettider
Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Åbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 31.8.2022