suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad

Aurorasjukhusets avgiftningsavdelning

  • Serviceställe

Syftet med vården är att avbryta ett långvarigt missbruk, behandla abstinenssymtom och lägga grunden för rehabiliteringen.

På avdelningen kan patienten också påbörja eller avsluta opioidsubstitutionsbehandling eller ändra sin läkemedelsbehandling för substitutionsterapin.

Hos oss arbetar en läkare, sjukskötare, närvårdare och en socialhandledare.

För att komma till avgiftningsvården ska du kont ...

Besöksinformation

Nordenskiöldsgatan 20, rak. 15, 7. krs
00250 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad

Område

Helsingfors

Tillgängliga språk

finska
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 14.3.2023