suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Aura grupphem

  • Serviceställe

Aura grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Forstmästargatan 4
00790 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 6.6.2023