suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Återvinningscentral Liukumäentie

  • Serviceställe

Återvinningscentral Liukumäentie är en återvinningscentral.

Besöksadress

Hasabackavägen 4
00640 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–15.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 18.3.2023