suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Annegården

  • Serviceställe

Annegården är ett konstcentrum för barn, ungdomar och familjer i Helsingfors. På Annegården ordnas undervisning i konst, utställningar, föreställningar, evenemang och verkstäder. På Annegården ordnas också seminarier och utbildningar som främjar barnkultur.

Besöksadress

Annegatan 30
00100 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 26.3.2023