suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Andelslagsvägens grupphem

  • Serviceställe

Andelslagsvägens grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Andelslagsvägen 78a
00660 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.5.2023