suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Aamurusko

  • Serviceställe

Aamurusko i Perho är en enhet som producerar serviceboende med heldygnsomsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning.


Besöksinformation

69950Perho

Basuppgifter

Ansvarig organisation

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänsten erbjuds på

finska, svenska

Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 4.7.2019