suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Jakobstads social- och hälsovårdsverket

Servicesedlar

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst
Område: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Genom servicesedlar främjas valfriheten och möjligheterna för dem som anlitar social- och hälsovårdstjänster att skaffa behövliga tjänster hos privata serviceproducenter.

Enligt Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) 1§ är syftet med servicesedlar inom social- och hälsovården att öka valmöjligheterna för klienter och patienter, förbättra tillgången till tjänster samt främja samarbetet mellan den kommunala social- och hälsovården, det kommunala näringslivet och de privata serviceproducenterna.

Servicesedeln är ett alternativ som social- och hälsovårdsverket erbjuder för att ordna tjänster åt invånarna. Dessutom producerar social- och hälsovårdsverket service i egen regi.

Med servicesedel kan du själv välja serviceproducent som Social- och hälsovårdsverket har godkänt enligt vissa fastställda kvalitetskriterier.

Som klient har du rätt att vägra ta emot en servicesedel. I sådana fall måste kommunen ordna med tjänster på annat sätt. Som klient kan du inte heller ovillkorligen kräva en servicesedel.

För service som producerats med servicesedel kan man inte få ersättning av FPA eller hushållsavdrag.

Inom äldreomsorgen

Du kan använda servicesedlar för tillfällig hemvård, närståendevård med avlastning i hemmet, närståendevård som lagstadgad ledighet med heldygnsvård samt för effektiverat serviceboende. Sedeln har ett fastslaget värde för öppenvårdstjänster. Sedeln för effektiverat serviceboende är beroende av klientens inkomster.

Klienten kan komma överens med serviceproducenten om andra tjänster utöver de som beviljats med servicesedel men då betalar klienten fullt pris för dem.

Omsorg om funktionshindrade

Servicesedlar är ett alternativt sätt att ordna personlig assistans då du har beviljats rätt till personlig hjälpare.

Ifall du som kund väljer att använda dig av servicesedlar, kontaktar du själv serviceproducenten för att komma överens om tjänsten och göra ett avtal om servicen. Du kan själv välja din serviceproducent från listan över godkända serviceproducenter.

Servicesedeln har ett fastslaget värde som social- och hälsovårdsverket betalar till serviceproducenten.

Har du frågor, ta kontakt!


Gör så här

Ifall du som kund väljer att använda dig av servicesedlar, kontaktar du själv serviceproducenten för att komma överens om tjänsten och göra ett avtal om servicen. Du kan själv välja din serviceproducent från listan över godkända serviceproducenter.


För vem och på vilka villkor

Social- och hälsovårdsverket har godkänt serviceproducenterna enligt vissa fastställda kvalitetskriterier.

Serviceproducentens krav och regler framgår i regelboken.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Servicesedeln har ett fastslaget värde som social- och hälsovårdsverket betalar till serviceproducenten.


Servicen tillhandahålls av: Förteckning på kommande (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)