suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Servicerådgivning Rodret

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Rodret hjälper äldre Borgåbor och deras närstående att hitta rätt information och service samt att göra det lättare att uträtta ärenden. Rådgivningen är gratis.

Borgå stad har koncentrerat servicerådgivningen för äldre till en instans. Servicerådgivningen Rodret hjälper i små och stora frågor. Ditt ärende kan gälla till exempel städhjälp, vattengymnastik för pensionärer eller flyttande till ett serviceboende.

Rodret har tillgång till uppgifter om offentliga och privata tjänster samt om föreningars och organisationers verksamhet. Vi hjälper dig med att hitta tjänster som passar dig. Vi utreder tillsammans med dig om du kan få stöd eller FPA-förmåner för tjänsterna.

Gör så här

Ring eller kom på besök utan tidsbeställning!

Du kan också fylla i en kontaktbegäran – då kontaktar vi dig. Vid behov kan vi komma överens om en tid för servicekoordinatorns hembesök hos dig.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Åldrande personer erbjuds handledning och rådgivning i social- och hälsotjänster. Rådgivarna berättar vilka tjänster av olika vårdgivare som ges hemma och vilka som erbjuds utanför hemmet. De ger handledning i hur man uppsöker olika tjänster och berättar vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. Vid behov ges råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas.

En åldrande person kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Servicerådgivarna kan fatta beslut som gäller tjänsterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021