suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Servicerådgivning och -handledning för åldrande

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kommunen erbjuder den åldrande rådgivning i användningen av social- och hälsovårdstjänster. Den åldrande kan få servicehandledning t.ex. per telefon eller genom att besöka serviceplatsen.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Äldre personer erbjuds handledning och rådgivning i användningen av social- och hälsovårdstjänster. Rådgivarna berättar vilka tjänster av olika vårdgivare som tillhandahålls hemma och vilka som kan fås utanför hemmet. De ger handledning i hur man uppsöker olika tjänster och berättar vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ges råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas.

En äldre person kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Servicehandledarna kan fatta beslut om tjänsterna.

Servicen tillhandahålls av

Hangö stad

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 21.11.2022