suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Servicehandledning för ungdomar

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Soites servicehandledare:

  • möter klienter och deras nätverk
  • ger rådgivning och handledning för klienter i olika livssituationer
  • gör vid behov hembesök
  • koordinerar det yrkesövergripande samarbetet med olika aktörer

Servicehandledarna hjälper både per telefon och vid servicepunkten när du behöver information om Soites social- och hälsovårdstjänster. Du får handledning och rådgivning utan tidsbeställning.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om en 13–17-åring har problem med hälsan, en sjukdom eller skada, familje- eller kompisrelationerna eller skolan, erbjuds hen och hens familj handledning och rådgivning. Rådgivarna berättar hurdan hjälp och vilka tjänster som erbjuds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. De hänvisar familjen till alla serviceproducenter.

Den ungas vårdnadshavare, någon annan närstående eller den unga själv kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite