suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Serviceboendes servicesedel

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Seniorer i Vasa har möjlighet att med hjälp av en servicesedel välja det lämpligaste stället att bo på bland enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg.

Utgångspunkten för servicesedeln är alltid att klienten uppfyller de av social- och hälsovårdsnämnden fastställda kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg. Serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för personer som behöver hjälp dygnet runt och där servicen som tillhandahålls hemma inte längre är tillräcklig. Då klienten valt en lämplig enhet, ingår serviceproducenten och klienten sinsemellan ett hyresavtal om bostaden och ett serviceavtal.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022