suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Serviceboende

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Närpes Stad
Område: Närpes
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Ett servivceboende utan heldygnsomsorg passar klienter vars behov hemvårdens normala tjänster inte räcker till. Det handlar exempelvis om klienter som känner sig otrygga eller ensamma hemma. Som klient på boendet kan du få tjänster i form av hemservice, hemsjukvård och rehabilitering. På serviceboendet har man en egen lägenhet som man hyr av staden. Lägenheten har wc + dusch, sovalkov och ett litet kök. Du möblerar själv din lägenhet som du önskar. På boendeenheterna finns också lägenheter som är anpassade för par. På alla boendeenheter finns gemensam matsal där frukost, lunch och kvällsmat serveras. På enheterna ordnas varierande program i form av exempelvis bingo, handarbete, diskussionsträffar, jomppa, andakter och vuxeninsitutets kurser.


Gör så här

Ansökan om boendeplats på serviceboende utan heldygnsomsorg görs till stadens socialarbetare Isabella Ebbols. Ansökan kan göras muntligen per telefon eller skriftligen på den blankett som finns bifogad.


För vem och på vilka villkor

En boendeplats på serviceboende utan heldygnsomsorg görs till stadens socialarbetare Isabella Ebbols. Efter att ansökan gjorts görs ett hembesök för att utreda klientens funktionsförmåga och behov av service. I hembesöket får gärna en närstående delta. Vid hembesöket görs olika tester och hemmasituationen gås genom. På basen av resultaten från utredningen och stadens kriterier för beviljande av boendeplats fattar sedan stadens vårdbedömningsgrupp beslut om beviljande av boendeplats. I vårdbedömningsgruppen ingår socialarbetaren, äldresomsorgschefen, stadens servicekoordinator och den av hälsovårdscentralens läkare som ansvarar för hemsjukvården och bäddavdelningen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

På serviceboende utan heldygnsomsorg betalar du för de tjänster du använder. Du betalar hyra för din lägenhet. För den hemvård du behöver betalar du en fastställd månadsavgift som är beroende av dina inkomster. Du betalar också för mat (frukost, lunch, kaffe, kvällsmat), trygghetstelefon och sociala aktiviteter. Du betalar också för de mediciner du använder. För städningen av din lägenhet ansvarar du själv.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ordnar serviceboende för personer som är i behov av vård och omsorg i samband med boendet. Vid boende i servicebostad och gruppboende ges vård enligt invånarens behov.

I ett servicehus betalar den boende hyra eller bolagshyra för sin bostad, och för tjänsterna enligt hur den boende använder tjänsterna. Den boende betalar även själv sina övriga bostads-, mat- och läkemedelskostnader. Den boende kan få bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag och sjukvårdsersättning. Den boende kan själv möblera sin bostad.

Serviceboendet räknas som öppen vård. Kommunen kan själv ordna med serviceboendet, ordna tjänsten med servicesedel eller köpa bostadstjänsterna som köptjänster.


Servicen tillhandahålls av: 
Närpes Stad