suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Serviceboende

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Serviceboende är avsett för personer som behöver vård och omvårdnad samt stöd i sitt boende.

Seniorboende är en mellanform mellan att bo hemma och heldygnsomsorg. Utmärkande för det är det sociala sammanhanget. Utöver egen bostad/eget rum finns det gemensamma utrymmen som man kan vistas i och umgås i med andra boende. Inom seniorboende bor man i ett seniorhus i hyresförhållande antingen utan service eller med hjälp av stödtjänster och/eller hemvård.

Handlett boende är avsett för utvecklingsstörda och handikappade personer som är rätt självständiga i sina dagliga grundfunktioner. Boendet stöds dagligen, men till den här boendeformen hör ingen nattövervakning. Handlett boende ordnas av Pesäpuu.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ordnar serviceboende för personer som är i behov av vård och omsorg i samband med boendet. Vid boende i servicebostad och gruppboende ges vård enligt invånarens behov.

I ett servicehus betalar den boende hyra eller bolagshyra för sin bostad, och för tjänsterna enligt hur den boende använder tjänsterna. Den boende betalar även själv sina övriga bostads-, mat- och läkemedelskostnader. Den boende kan få bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag och sjukvårdsersättning. Den boende kan själv möblera sin bostad.

Serviceboendet räknas som öppen vård. Kommunen kan själv ordna med serviceboendet, ordna tjänsten med servicesedel eller köpa bostadstjänsterna som köptjänster.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite