suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Serviceboende med omsorg dygnet runt

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sjundeå kommun
Område: Sjundeå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Kommunen ordnar serviceboende för personer som behöver en lämplig bostad samt vård och omsorg. Effektiverat serviceboende ordnar kommunen för personer som på grund av handikapp eller sjukdom behöver vård och omsorg dygnet runt. Serviceboende med heldygnsomsorg omfattar utöver vård och omsorg enligt klientens behov, verksamhet som upprätthåller och främjar funktionsförmågan, måltids-, klädvårds-, bad- och städservice samt övriga tjänster. Invånarna kan möblera sina lägenheter själv. De betalar för boendet avgiften för effektiverat serviceboende samt övriga boende-, måltids- och läkemedelskostnader. Kommunerna ordnar vanligtvis den effektiverade boendeservicen som egen verksamhet.


Gör så här

Man snöker om en plats vid en effektiverad serviceboendeenhet genom att fylla i SAS-utredningen. Beslut fattas i SAS-arbetsgruppen utgående från kriterierna.


För vem och på vilka villkor

Kriterierna framgår av dokumentet "Grundtrygghetsavdelningens avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar".

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Bakgrundsinformation och lagstiftning


Servicen tillhandahålls av: 
Sjundeå kommun