suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Serviceboende med heldygnsomsorg

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för en person som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp behöver hjälp och stöd. Vid ett serviceboende med heldygnsomsorg är personalens stöd och handledning tillgänglig alla tider på dygnet. Tjänsten genomförs huvudsakligen i grupphem. Man kommer in i ordnandet av boendetjänsterna genom en bedömning av servicebehovet och utarbetandet/granskningen av en serviceplan. I bedömningen av olika boendealternativ beaktas personens behov av hjälp, handledning och vård.

Personer som fyllt 65 år, som behöver vård och omsorg dygnet runt och som inte längre klarar sig med den service som ges i det egna hemmet har möjlighet att tas in på service- och institutionsboende. De boendes självständighet stöds genom att de erbjuds vård som upprätthåller funktionsförmågan, med utgångspunkt från den äldre personens egna resurser. I servicehusen finns en- och tvåpersonersrum som möbleras med klientens egna möbler.


För vem och på vilka villkor

Kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg finns i en särskild bilaga.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ordnar serviceboende med heldygnsomsorg för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt på grund av sjukdom, ålderdom eller handikapp. Serviceboendet med heldygnsomsorg kan vara kontinuerligt eller kortvarigt. I det ingår utöver vård och omsorg även verksamhet som upprätthåller och främjar invånarens funktionsförmåga, utevistelse och motion, måltids- och klädvårdsservice, bad- och städservice samt övriga tjänster behövs dygnet runt.

Invånarna kan själva möblera sin bostad. De betalar avgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg, hyran samt övriga boende-, måltids- och läkemedelskostnader. Kommunerna kan ordna serviceboenden med heldygnsomsorg själv, skaffa den som köptjänst av olika organisationer och serviceproducenter eller erbjuda en servicesedel avsedd för den här tjänsten.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite