suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Serviceboende med heldygnsomsorg

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för en person som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp behöver hjälp och stöd. Vid ett serviceboende med heldygnsomsorg är personalens stöd och handledning tillgänglig alla tider på dygnet. Tjänsten genomförs huvudsakligen i grupphem. Man kommer in i ordnandet av boendetjänsterna genom en bedömning av servicebehovet och utarbetandet/granskningen av en serviceplan. I bedömningen av olika boendealternativ beaktas personens behov av hjälp, handledning och vård.

Personer som fyllt 65 år, som behöver vård och omsorg dygnet runt och som inte längre klarar sig med den service som ges i det egna hemmet har möjlighet att tas in på service- och institutionsboende. De boendes självständighet stöds genom att de erbjuds vård som upprätthåller funktionsförmågan, med utgångspunkt från den äldre personens egna resurser. I servicehusen finns en- och tvåpersonersrum som möbleras med klientens egna möbler.

För vem och på vilka villkor

Kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg finns i en särskild bilaga.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt på grund av sjukdom, ålderdom eller handikapp. Serviceboendet med heldygnsomsorg kan vara kontinuerligt eller kortvarigt. I det ingår utöver vård och omsorg även verksamhet som upprätthåller och främjar invånarens funktionsförmåga, utevistelse och motion, måltids- och klädvårdsservice, bad- och städservice samt övriga tjänster behövs dygnet runt.

Invånarna kan själva möblera sin bostad. De betalar avgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg, hyran samt övriga boende-, måltids- och läkemedelskostnader. Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas av offentliga och privata serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 21.9.2021