suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Serviceboende med heldygnsomsorg

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Vid serviceboenden med dygnetruntomsorg är målsättningen att skapa en hemlik miljö där de boendes integritet, värdighet och självbestämmanderätt beaktas. De boende inkluderas i de dagliga sysslorna och uppmuntras till att delta enligt egen förmåga. Vid serviceboende med heldygnsomsorg vårdas personer som inte längre klarar sig hemma med hjälp av öppen vård och målsättningen är att ge en individuell vård som är både aktiverande och rehabiliterande.

Vården och servicen planeras tillsammans med den äldre och dennas anhöriga och den äldre får möblera och inreda sitt rum enligt eget tycke. Vid serviceboendena använder den boende egna kläder, hygienartiklar, sängkläder m.m.

För vem och på vilka villkor

En mångsidig utredning av servicebehovet ligger till grund för ansökan om boendeplats och även som grund för beviljande. För att säkerställa en objektiv utredning används utvärderingsinstrumentet RAI (Resident Assessment Instrument), som är ett hjälpmedel för att kartlägga klientens situation. Resultaten från RAI-bedömningen fungerar som grund för beslut om beviljande/nekande och för val av boendeplats.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Hyresavtal görs med alla boende. Storleken på hyran beror på rummets storlek. I hyran ingår el och vatten. Den boende betalar även serviceavgift, tvätt- och måltidsavgifter samt en grundavgift i vilken trygghetslarm ingår.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt på grund av sjukdom, ålderdom eller handikapp. Serviceboendet med heldygnsomsorg kan vara kontinuerligt eller kortvarigt. I det ingår utöver vård och omsorg även verksamhet som upprätthåller och främjar invånarens funktionsförmåga, utevistelse och motion, måltids- och klädvårdsservice, bad- och städservice samt övriga tjänster behövs dygnet runt.

Invånarna kan själva möblera sin bostad. De betalar avgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg, hyran samt övriga boende-, måltids- och läkemedelskostnader. Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas av offentliga och privata serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 26.6.2020