suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Serviceboende

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

När vård- och omsorgsinsatser som anhöriga, hemservice och hemsjukvård inom öppna vården erbjuder inte längre räcker till, kan en plats på ett boende komma ifråga. Hemservicen är utbyggd så att behovet av plats brukar bli aktuellt först när det dagliga hjälpbehovet är omfattande och behov av insatser nattetid föreligger.

Behovet av plats på boende och kartläggning av klientens situation görs av hemserviceledare och chefen för äldreomsorgen. Ansökan ska göras skriftligt. Chefen för äldreomsorgen fattar beslut om plats på boende. När en bedömning och kartläggning av klientens situation görs, används olika mätare, t.ex. MMSE (minnesfunktion) och RAI (fysisk och psykisk funktionsförmåga).

Gemensamt för serviceboende och effektiverat serviceboende är att klienten alltid har ett hyresavtal enligt hyreslagen. Klienten betalar hyra för det egna rummet och för de allmänna utrymmena. Det egna rummet utgör klientens hem och möjliggör att integritet, självbestämmande och levnadsvanor kan tas i beaktande. Utrymmena varierar i storlek på olika enheter och klienten kan själva möblera sitt rum. Den gemensamma målsättningen för alla enheter är att erbjuda trygga och trivsamma boendemiljöer samt att stöda de äldres egna resurser så långt som möjligt.

Dementa äldres behov tas särskilt i beaktande på en demensenhet. För att beviljas plats på demensenhet bör minnessjukdomen vara utredd och diagnostiserad. I Malax fungerar Tallgården och Westerhemmet modul B som demensenheter.

Fyrgården (Bergö boende), Emiliacentret (Petalax) och Grangården erbjuder serviceboende för äldre med i första hand fysiska funktionsnedsättningar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 9.12.2019