suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Serviceboende

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Vård och omsorg dygnet runt erbjuds till åldringar, långtidssjuka och handikappade som inte klarar sig hemma med hjälp av hemvård. Förutom långtidsplatser erbjuder serviceboenden stöd åt åldringar och långtidssjuka som bor hemma genom att erbjuda kortvariga vårdplatser och stödservice.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt på grund av sjukdom, ålderdom eller handikapp. Serviceboendet med heldygnsomsorg kan vara kontinuerligt eller kortvarigt. I det ingår utöver vård och omsorg även verksamhet som upprätthåller och främjar invånarens funktionsförmåga, utevistelse och motion, måltids- och klädvårdsservice, bad- och städservice samt övriga tjänster behövs dygnet runt.

Invånarna kan själva möblera sin bostad. De betalar avgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg, hyran samt övriga boende-, måltids- och läkemedelskostnader. Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas av offentliga och privata serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 2.3.2020