suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Serviceboende för personer med grava funktionsnedsättningar

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Enligt lagen om funktionshinderservice bör skäligt serviceboende ordnas enligt dina individuella behov.

Till boendeservicen hör serviceboende och stöd i hemmet, som är nödvändigt för att klara av det vardagliga livet. Exempel på dylika tjänster kan vara stöd inom boendefunktionerna som förflyttningar, på- och av klädnad, personlig hygien, hushållning samt städning, samt även de tjänster som behöv ...

Gör så här

Funktionshinderservicen erbjuder hjälp med att hitta service och boendeform som passar dig och dina behov. Tag kontakt till funktionshinderservicen inom din egen hemkommun.

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för personer med grava funktionshinder, som behöver konstant eller särdeles mycket hjälp av utomstående på grund av sin skada eller sjukdom.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gemenskapsboende ordnas för personer vars

  • Funktionsförmåga är nedsatt på grund av hög ålder, sjukdom, skada eller någon annan motsvarande orsak.
  • Behov av vård och omsorg har ökat på grund av nedsatt funktionsförmåga.

Vid gemenskapsboende betalar klienten hyra eller vederlag för bostaden samt för de tjänster han eller hon behöver enligt användningsändamål. Personen betalar också själv sina övriga boende-, mat- och läkemedelskostnader. Klienten kan få bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag och sjukvårdsersättningar. Hen får själv möblera sin bostad.

Gemenskapsboende kan ordnas av offentliga och privata tjänsteleverantörer. Det räknas som öppenvård.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 30.1.2023