suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Service som stöder rörligheten

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Du är berättigad till färdtjänst för personer med svår funktionsnedsättning

  • om du har särskilda svårigheter att röra dig
  • du på grund av din funktionsnedsättning eller din sjukdom inte kan

anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter

  • olägenheten som funktionsnedsättningen eller sjukdomen medför är

långvarig

Du är berättigad till minst 18 månatliga enkelresor för att uträtta ärenden och utöva fritidsintressen samt för nödvändiga arbets- och studieresor.

Gör så här

Ansökan om färdtjänst kan göras genom Mina tjänster. Välj "Socialservice" och därifrån "Ansökan för färdtjänst".

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För färdtjänsten betalas en självriskandel.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 27.9.2021