suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Östra Nylands välfärdsområde

Service som stöder rörligheten

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Du är berättigad till färdtjänst för personer med svår funktionsnedsättning

  • om du har särskilda svårigheter att röra dig
  • du på grund av din funktionsnedsättning eller din sjukdom inte kan

anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter

  • olägenheten som funktionsnedsättningen eller sjukdomen medför är

långvarig

Du är berättigad till minst 18 månatliga enkelresor ...

Ansvarig för tjänsten

Östra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Östra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.3.2023