suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Service för utvecklingsstörda

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Personer med utvecklingsstörning har rätt till service enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda när kommunens normala service inte är tillräcklig eller lämplig.

Utvecklingsstörda och deras anhöriga har möjlighet att få rådgivning och handledning i olika livssituationer.

Klienten har rätt att få medicinska och psykologiska utredningar.

Klienten kan ha behov av dagverksamhet och boend ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Ansvarig för tjänsten

Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 30.7.2020