suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Service för krigsinvalider och veteraner

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Staden ordnar service åt krigsveteraner och krigsinvalider. Frontveteraner är bland annat berättigade till gratis hälsovård, måltidstjänst och kollektivtrafik.

Under vissa omständigheter kan även veteranens make och/eller änka vara berättigad till tjänster. Ytterligare information fås från stadshuset, hälsocentralen och veteranförbunden. Staden har även sammanställt en veteranhandbok.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Frontveteraner är berättigade till rehabilitering. Frontveteraner är personer som deltagit i de finländska krigen åren 1939–1945 och som tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken. Rehabiliteringsförmånen gäller inte personer som deltagit i krishanteringsuppgifter utomlands.

En frontveteran kan få rehabilitering vid en rehabiliteringsinrättning, en fysikalisk vårdinrättning, ett spa eller ett brödrahem. Rehabilitering kan fås under en längre tid på en inrättning eller kortvarigt i form av en dagstjänst eller öppenvårdstjänst. Det är också möjligt att vårdgivaren ordnar tjänsten hemma hos den som rehabiliteras.

Veteranens hälsotillstånd och funktionsförmåga påverkar rehabiliteringens längd. En frontveterans make kan delta i dag- och institutionsrehabilitering tillsammans med veteranen. Hälsocentralen ger råd om hur man ansöker om rehabilitering.

Servicen tillhandahålls av

Grankulla stad

Ansvarig för tjänsten

Grankulla stad
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 26.3.2023