suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Service för handikappade och utvecklingsstörda

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Som handikappservice ordnas service och stödåtgärder enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp samt tjänster i enighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Målsättningen är att främja gravt handikappades och utvecklingsstördas förutsättningar till ett likvärdigt liv med övriga medborgare i samhället. Som service producerar eller ordnar kommunen specialtjänster (serviceboende, personlig assistans, färdtjänst, dagverksamhet, ändringsarbeten i bostad och redskap och anordningar som hör till bostad) samt som specialomsorg handledning, dag- och arbetsverksamhet och boendetjänster.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 17.6.2020