suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Service för handikappade

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Ansökan om service och stöd lämnas till social- och hälsovårdsbyrån, där det också finns ansökningsblanketter. Läkarintyg och eventuella andra utredningar av servicebehovet skall fogas till ansökan. Distriktets socialarbetare beslutar om beviljande av handikappservice. Socialarbetarna ger också råd i frågor som hänför sig till handikappservicen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 2.7.2020