suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Seri-stödcentret

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld, det s.k. seri-stödcentret, är en enhet dit en person som utsatts för sexuellt våld kan söka själv, med en närstående eller hänvisad av en myndighet inom en månad från det skedda. Det krävs ingen polisanmälan för att en offer ska kunna få vård, men vårdarna hjälper vid behov med att göra en polisanmälan.

Stödcentret är avsett för offer som är 16 år gamla eller äldre oberoende av kön. Om den som utsatts för sexuellt våld är under 18 år gammal är personalen inom hälso- och sjukvården förpliktad enligt lag att göra en barnskyddsanmälan.

Seri-stödcentret finns på polikliniken för kvinnosjukdomar på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Gör så här

Man kan komma till Seri-stödcentret utan remiss vilken tid på dygnet som helst.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 14.2.2022