suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Seniorrådgivning

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Hälsoträff. Seniorer som fyller 70 år kommer att få en inbjudan om en individuell hälsoträff på namngiven enhet där deras resurser, hälsa och välfärd diskuteras. Blodtryck, blodsocker och hemoglobinvärde tas enligt behov, liksom vikt, längd, syn, hörsel och eventuellt andra tester.

En broschyr om ett friskt åldrande, ett frågeformulär och en erbjuden tidpunkt skickas hem innan träffen så var och en hinner bekanta sig med innehållet samt reflektera över sin livssituation och sina resurser.

Individuell tidsbeställd rådgivning. Senioren, dennes anhöriga eller via andra kontakter inom social-, hälso- och sjukvården kan en mottagningstid beställas i samråd med senioren. Information, råd och vägledning ges i frågor som rör åldrande, hälsa och funktionsförmåga. Handledning fås kring olika behövliga serviceformer och verksamhetsutbud som tredje sektorn har. Via uppsökande verksamhet kan också seniorer som är i behov av hjälp men som av olika skäl inte använder de tillgängliga servicesystemen få möjlighet att träffa en vårdare.

Seniorverksamhet i grupp. På många olika platser inom staden ordnas meningsfull dagverksamhet för seniorer av olika föreningar, församlingar och samfund. Verksamheterna är bra för att upprätthålla sociala kontakter, ha en betydelsefull och intressant sysselsättning samt att de är ett bra informationstillfälle för seniorerna. Personalen på seniorrådgivningen hjälper gärna till att handleda fram till en dagverksamhet i grupp som passar enligt intresse. Under rubriken "Tredje sektorns verksamhet" presenteras i korthet tredje sektorns verksamhet.

Tidsbeställning och telefonrådgivning:

Kristinestads rådgivningsbyrå

måndag-fredag 8.30-9.30

Lappfjärdsvägen 10

64100 Kristinestad

tel. (06) 2218 480

Sideby rådgivningsbyrå

Tidsbeställd mottagning onsdagar

Långviksvägen 16

64490 Sideby

Tidsbeställning via Kristinestads rådgivning tel (06) 2218480 må-fre kl 8.30-9.30

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 17.6.2020