suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Seniorinfo rådgivning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Från Senior-info får du information och vägledning om stadens, företagens och övriga organisationers service för äldre. Vi betjänar per telefon, mejl eller i chatten.

Du kan kontakta Senior-info, om du söker diskussionssällskap eller aktiviteter. Av oss får du råd och handledning exempelvis för att göra vardagen smidig, motionera och om boende. Tillsammans kan vi fundera på vilket stöd som pass ...

Gör så här

Seniorinfo rådgivning - Skicka e-post till Seniorinfo: seniori.info@hel.fi

För vem och på vilka villkor

Seniorinfon är avsedd för äldre helsingforsare och dem som sköter en äldres ärenden.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Äldre personer erbjuds handledning och rådgivning i användningen av social- och hälsovårdstjänster. Rådgivarna berättar vilka tjänster av olika vårdgivare som tillhandahålls hemma och vilka som kan fås utanför hemmet. De ger handledning i hur man uppsöker olika tjänster och berättar vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ges råd även i hur man söker olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas.

En äldre person kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Servicehandledarna kan fatta beslut om tjänsterna.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 23.3.2023