suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Seniorernas vårdplatser

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Seniorernas vårdplatser kan vara kortvarig vård, intervallvård eller långvarig vård dvs. effektiverat serviceboende.

Kortvarigvård

Korttidsvården är avsedd för personer med tillfälligt behov av vård, omsorg och rehabilitering. Korttidsvård kan också ansökas för att den vårdande anhöriga får möjlighet till vila. När man söker efter en lämplig plats har den fysiska och psykiska funktionsförmågan betydelse, nämligen behovet av hjälp i olika situationer. För behov av kortvarig vårdplats räkker det bara att kontakta SAS-byrån.

Intervallvård

Vården kan ordnas tillfälligt eller den regelbundna service som intervallvård.

Effetiverat serviceboende

Effetiverat serviceboende är nödvändigt då behovet av hjälp är dygnet runt, och service till hemmet inte mera räcker till. Till långtidsvårdplatser behövs en ansökan skriftligt eller muntligt. Ansökan behandlas av SAS-team så snabbt som möjligt när alla bilagor är med som behövs. Beslutet fås per brev.

Gör så här

Klienterna väljs av SAS-arbetsgruppen. Ytterligare information om serviceboende med heldygnsomsorg ger ledande socialarbetaren tfn 0400 910 698.

Olika enheter erbjuder kortvarig vård och intervallvård.

För vem och på vilka villkor

Kriterierna bedöms individuellt utifrån ansökan.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020