suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Screeningundersökning

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Massundersökningarna är en del av den förebyggande hälsovården. I enlighet med det nationella screeningsprogrammet ordnas årligen screeningar som förebygger cancer i livmoderhalsen, bröstcancerscreeningar och screeningar av tarmcancer.

Massundersökningar för screening av cancer i livmoderhalsen görs enligt åldergrupp för 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- och 60-åringarna. I samband med papa-provet ges ...

Gör så här

Patienten får en personlig kallelse och klienterna kan själva ändra tid i enlighet med anvisningarna i kallelsen. Screeningen är avgiftsfri för klienten. Undersökningsresultaten skickas hem till klienten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Screening ordnas för att kunna hitta vissa sjukdomar och avvikelser i ett så tidigt skede som möjligt. Alla 50–69-åriga kvinnor kallas till bröstcancerscreening med 20–26 månaders mellanrum. Till screening för livmoderhalscancer kallas alla 30-65-åriga kvinnor med fem års mellanrum. Från och med 2022 kallas 60–68-åringar till screening för tarmcancer. Screeningen utvidgas stegvis så att 56–74-åringar kallas till screeningen 2031. Gravida kvinnor erbjuds en allmän ultraljudsundersökning under tidig graviditet samt undersökningar för att upptäcka kromosomavvikelser och anatomiska avvikelser hos fostret.

Det är frivilligt och gratis att delta i screeningarna. Beslutet att delta eller inte delta i screening påverkar inte tillgången på andra hälsovårdstjänster. De som deltar ska erbjudas tillräckligt med information om effekterna och de eventuella riskerna med screeningen.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023