suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Screeningundersökning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Massundersökningarna är en del av den förebyggande hälsovården. I enlighet med det nationella screeningsprogrammet ordnas årligen screeningar som förebygger cancer i livmoderhalsen, bröstcancerscreeningar och screeningar av tarmcancer.

Massundersökningar för screening av cancer i livmoderhalsen görs enligt åldergrupp för 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- och 60-åringarna. I samband med papa-provet ges handledning för hur man själv kan undersöka sina bröst.

Screeningen av tarmcancer baserar sig på ett avföringsprov som patienten tar själv hemma. Med kallelsen får mottagaren ett test och anvisningar för testet samt anvisningar för hur provet skickas för undersökning. Screeningscentralen tar emot provet, tolkar testerna och skickar svaret per brev. De personer i vars avföringsprov det hittas blod hänvisas till hälsovårdscentralen för fortsatta undersökningar. Som fortsatt undersökning görs en fullständig endoskopisk undersökning av tarmarna (kolonoskopi). Till screeningen kallas 60-69 -åriga män och kvinnor.


Gör så här

Patienten får en personlig kallelse och klienterna kan själva ändra tid i enlighet med anvisningarna i kallelsen. Screeningen är avgiftsfri för patienten. Undersökningsresultaten skickas till klienten.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Screening ordnas för att kunna hitta vissa sjukdomar och avvikelser i ett så tidigt skede som möjligt. Alla 50–70-åriga kvinnor kallas till bröstcancerscreening med 20–26 månaders mellanrum. Kvinnor i åldern 30–60 år kallas till screening för cancer i livmoderhalsen med fem års intervaller. Gravida kvinnor erbjuds två ultraljudsundersökningar och eventuellt en undersökning för att upptäcka kromosomavvikelser.

Det är frivilligt och gratis att delta i screeningarna. Beslutet att delta eller inte delta i screening påverkar inte tillgången på andra hälsovårdstjänster. De som deltar ska erbjudas tillräckligt med information om effekterna och de eventuella riskerna med screeningen.

Statsrådets förordning om screening


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite