suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Screening

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Vissa målgrupper kallas till screening för att man skall kunna upptäcka sjukdomar eller avvikelser, och därmed kunna insätta behandling, i ett så tidigt skede som möjligt.

Kvinnor från Närpes kallas brevledes till screening för cancer i livmoderhalsen (papa-prov) med fem års intervaller (vid 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 och 65 års ålder). Resultatet av provet fås hem per brev.

Kvinnor i åldern 50-69 år kallas till röntgenfotografering av brösten, bröstcancerscreening (mammografi), vartannat år. Man kallas första gången året man fyller 50 och därefter vartannat år. Resultatet av undersökningen fås hem per brev.

Gravida kvinnor erbjuds möjlighet att delta i åtminstone två ultraljudsundersökningar under graviditeten samt serumscreening (blodprov) i början av graviditeten för att upptäcka eventuella kromosomavvikelser hos fostret.

Screeningundersökningarna är kostnadsfria och frivilliga. Beslutet att delta eller inte delta i screening påverkar inte tillgången på andra hälsovårdstjänster.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Screening ordnas för att kunna hitta vissa sjukdomar och avvikelser i ett så tidigt skede som möjligt. Alla 50–70-åriga kvinnor kallas till bröstcancerscreening med 20–26 månaders mellanrum. Kvinnor i åldern 30–60 år kallas till screening för cancer i livmoderhalsen med fem års intervaller. Gravida kvinnor erbjuds två ultraljudsundersökningar och eventuellt en undersökning för att upptäcka kromosomavvikelser.

Det är frivilligt och gratis att delta i screeningarna. Beslutet att delta eller inte delta i screening påverkar inte tillgången på andra hälsovårdstjänster. De som deltar ska erbjudas tillräckligt med information om effekterna och de eventuella riskerna med screeningen.

Statsrådets förordning om screening

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 17.1.2019