suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Screening av Downs syndrom i början av graviditeten

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Screeningen av Downs syndrom bygger på en ultraljudsundersökning och ett blodprov av modern. Med hjälp av den är det möjligt att upptäcka en mycket stor del av fostren med Downs syndrom redan i början av graviditeten. Det är frivilligt att delta i screeningarna och eventuella fortsatta undersökningar.

Syftet med screeningen är att hitta mödrar med ökad risk att få ett barn med Downs syndrom och hänvisa dem till fortsatta undersökningar. Sannolikheten beräknas utifrån moderns ålder, tjockleken av svullnaden i fostrets nacke som fastställts genom en ultraljudsundersökning och halterna av indikatorämnen som fastställts i blodproven som tagits av modern. Den slutgiltiga sannolikheten beräknas av ett datorprogram som utvecklats för ändamålet. Ett positivt screeningresultat innebär att fostret i fråga har ökad risk för Downs syndrom.

Screeningsresultatet är positivt för fem procent av graviditeterna, det vill säga fostret har ökad risk för Downs syndrom. I den här gruppen på fem procent ingår över 80 procent av de graviditeter där fostret faktiskt har Downs syndrom. Det är värt att notera att fostret inte har Downs syndrom i största delen av graviditeterna med ett positivt screeningresultat.

Den nuvarande metoden är bättre än screening enbart utifrån moderns ålder. I dag upptäcker man bättre graviditeter med ökad risk för Downs syndrom hos fostret. Dessa mödrar som kan hittas med hjälp av screeningar kan hänvisas till fortsatta undersökningar om de så vill. Med fortsatta undersökningar avses undersökning av fostrets kromosomer i fostrets celler med hjälp av ett prov som tas antingen av moderkakan eller fostervattnet. Om fostret konstateras ha Downs syndrom är det möjligt för familjen att förbereda sig för födseln av ett sjukt barn eller fatta ett beslut om att graviditeten ska avbrytas, vilket enligt Finlands lag är möjligt fram till graviditetsvecka 24.

Från rådgivningsbyrån med remiss till screening

Screeningar av högriskgraviditeter genomförs med en remiss från rådgivningsbyrån vid mödrapolikliniken vid förlossningssjukhuset. Sjukhuset skickar modern en kallelse till ultraljudsundersökning. Under graviditetsveckorna 10-11+6 tar man ett blodprov varefter man under graviditetsveckorna 11+0-13+6 gör en ultraljudsundersökning där fostrets storlek och tjockleken av svullnaden i nacken fastställs. Därefter räknar ett datorprogram ut risken. Modern får svaret cirka en vecka efter undersökningen. Resultatet av blodprovet kan visas på Mina...

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 9.12.2019