suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statskontoret

SART-datasystemet för hyreshussamfund

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

SART är ett datasystem som används för analys av hyreshussamfunds ekonomi och verksamhet, jämförelse av nyckeltal och myndighetsrapportering.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) övervakar gottskrivningen av avkastning av de kommunägda hyreshusbolagen. För övervakningsuppgiften ber ARA hyreshusbolag att årligen lämna boklutsuppgifterna i tjänsten SART som upprätthålls av Statskontoret.

När Statskontoret beviljar saneringsåtgärder förutsätts det att hyreshusbolaget går med i SART-systemet och sparar bokslutsuppgifterna från åtminstone de två senaste åren i systemet. Efter anslutningen ska bokslutsuppgifterna sparas i systemet årligen.

Hyreshusbolagen kan sedan de lämnat in sina uppgifter avgiftsfritt utnyttja SART-tjänstens nyckeltal och jämförelserapporter. Kommunens bostadsmyndigheter kan få tillstånd till att se uppgifterna för de hyreshussamfund som är belägna inom kommunen.

Användarna får med hjälp av nyckeltalen en omfattande bild av samfundets ekonomiska situation och bostädernas nyttjandegrad. Med finansieringskalkylen kan samfunden följa upp utvecklingen av sin ekonomi på årsnivå. SART lämpar sig för ledning, styrelsearbete, budgetering, revision, styrning av ägarpolitiken och bokslutsanalys i hyreshussamfund. Det egna samfundets nyckeltal kan direkt utnyttjas till exempel i årsberättelsen, på bolagsstämman eller i samband med boendedemokrati.

Utöver de egna nyckeltalen får användarna dessutom från SART-tjänsten jämförelsetal för motsvarande samfund. Man kan bilda olika jämförelsegrupper utifrån bl.a. område, storlek, läge, samfundsform och användningssyfte. Uppgifterna kan utnyttjas vid utvärdering och utveckling av den egna verksamheten. Andra användare kan ändå inte få fram specificerade uppgifter om ditt samfund.

Gör så här

Du kan söka användarbehörighet till SART-systemet med ansökningsblanketten som ska fyllas i och skickas till Statskontoret.

För vem och på vilka villkor

SART är ett datasystem som används för analys av hyreshussamfunds ekonomi och verksamhet. Kommunens bostadsmyndigheter kan få tillstånd till att se uppgifterna för de hyreshussamfund som är belägna inom kommunen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStatskontoret
Ansvarig för tjänstenStatskontoret
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Statskontoret
Uppdaterad: 1.6.2020