suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Särskilt stöd i specialklass

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Man strävar efter att i första hand ordna det särskilda stödet för eleven i närskolan och i samband med annan undervisning. Om det inte är möjligt letar man efter den närmsta skola som lämpar sig för ändamålet och en plats i en specialklass.

I specialklassen kan eleverna studera på samma klass eller så kan det finnas elever från olika årskurser i klassen. Specialklasserna samarbetar med de vanliga klasserna.

För vem och på vilka villkor

Behovet av särskilt stöd bedöms under årskurs 3 och innan eleven flyttar till årskurs 7 samt alltid vid behov.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 11.8.2020