suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Sänkning av körkortskategori eller ändring av specialvillkor.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Polisen kan sänka körkortskategorin och ändra specialvillkoren och begränsningarna i anslutning till körkortet om det finns anledning till det.

Gör så här

Polisen fattar beslut om sänkning av körkortskategori eller ändring av specialvillkor och ger vid behov ett tillfälligt kort. Det nya kortet avhämtas vid Ajovarma Oy:s servicepunkt. Avgiften betalas vid besöket hos Ajovarma Oy.

För vem och på vilka villkor

Polisen kan ändra en körkortsinnehavares körrätt om han eller hon inte längre uppfyller kraven för att få körkortstillstånd. Körrätten ändras så att den motsvarar körrätten för fordon av den kategori för vilken körrättsinnehavaren uppfyller kraven för körkortstillstånd och körkort.

Körrätt ska återställas då innehavaren visar att han eller hon åter uppfyller kraven för beviljande av körkortstillstånd och polisen återlämnar det körkort som motsvarar körrätten och som är i polisens besittning.

Till körkortet kan fogas villkor och begränsningar. Dessa kan till exempel vara att föraren vid körning måste använda glasögon eller andra hjälpmedel. Villkor och begränsningar anges med nummer på baksidan av körkortet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 15.3.2020