suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Sandplan, för bokning

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Sandplan finns av olika storlek. De minsta planen är närplan (max. 40x60 m). De större planen fördelas på mikrospelplan (min. 40x60 m) och stora grusplan (min. 45x95 m). Det finns 21 närplan, 32 mikrospelplan och 8 stora grusplan. Vintertid är en del av planen frysta. Planen är täckta med antingen grus eller stenaska.

De bokbara sandplanen kan fritt användas, om de inte är bokade. Det är möjligt a ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Åbo stad

Ansvarig för tjänsten

Åbo stad
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 22.2.2023