suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Sandplan, för bokning

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Sandplan finns av olika storlek. De minsta planen är närplan (max. 40x60 m). De större planen fördelas på mikrospelplan (min. 40x60 m) och stora grusplan (min. 45x95 m). Det finns 21 närplan, 32 mikrospelplan och 8 stora grusplan. Vintertid är en del av planen frysta. Planen är täckta med antingen grus eller stenaska.

De bokbara sandplanen kan fritt användas, om de inte är bokade. Det är möjligt att boka tider för både allmänheten och tider för fast bokning. Tiderna bokas via Timmi-bokningskalender. Tystnad på plan kl. 22-07.

OBS! Sandplanen för bokning är i Timmi-bokningskalendern klassade i sandplan enligt läge i östra och västra Åbo. Information gällande klass för ifrågavarande plan hittar du genom att klicka på planets namn på listan för Verksamhetspunkterna.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 24.1.2020